ای کاش هر انسان حیوانی بود پاییز می مُرد و بهار دوباره زنده می شد یا هر انسان رودخانه ای بود می آمد بدون شور ماندن می ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 28 بازدید
مرداد 91
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست